Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

IndiGG (INDI) là gì? Toàn tập về tiền điện tử INDI

IndiGG là một dự án về Gaming Guild với tệp khách hàng nhắm tới là các game thủ, những nhà đầu tư, người yêu thích game tại Ấn Độ. Tìm hiểu thêm về tokenomics của INDI token tại đây!
Amber avatar
vycao
9 min read
Published Feb 25 2022
Updated Jul 21 2023
Amber media