Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Jenny (UJENNY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử UJENNY

Jenny là một DAO về chủ đề NFT và sẽ xây dựng một bộ sưu tập NFT thuộc sở hữu tập thể của UJENNY holders. UJENNY là token của dự án.
Amber avatar
vinhvo
4 min read
Published May 27 2021
Updated Jun 20 2023
Amber media