Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Karura - Tham gia Parachain Crowdloan và nhận KAR Token

Bài viết cung cấp các kiến thức cơ bản về Crowdloan và thông tin về Parachain Crowdloan của Karura - Acala trên Kusama.
Published Mar 17 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media