Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Acala Network - Không chỉ là stablecoin protocol trên Polkadot

Giới thiệu cho anh em về Acala Network cũng như tiềm năng của mạng lưới này đối với sự phát triển của Polkadot và các dự án khác.
Amber avatar
trangtran.c98
9 min read
Published Mar 09 2021
Updated Dec 13 2023
Amber media