Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Không còn là “cổ phiếu công nghệ", Bitcoin đang tìm lại bản chất

Bitcoin tiếp tục duy trì xu hướng tăng dưới sự tác động của nhiều sự kiện vĩ mô như sự sụp đổ của một số ngân hàng hoặc các rủi ro địa chính trị liên quan. Điều này dẫn tới mức độ tương quan giữa cổ phiếu và Bitcoin sụt giảm. Vì thế, dường như Bitcoin đang đi về với mục đích ban đầu - một loại tài sản lưu trữ giá trị nằm ngoài hệ thống chính phủ.
Amber avatar
ducdinh
6 min read
Published Mar 27 2023
Updated Mar 28 2023
Amber media