Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kintsugi - Toàn tập thông tin về KINT Token

Kintsugi là gì? Kintsugi và interBTC có gì khác nhau? Tìm hiểu về những điểm nổi bật của dự án và thông tin tokenomics của KINT token tại đây!
Amber avatar
vycao
10 min read
Published Dec 12 2021
Updated Jul 20 2023
Amber media