Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Konomi Oracle sắp ra mắt: Cung cấp dữ liệu giá chính xác và kịp thời

Konomi Oracle được thiết kế để có khả năng cung cấp dữ liệu giá của từng đồng coin và token một cách chính xác nhất.
Amber avatar
konominetwork994
7 min read
Published Oct 04 2021
Updated Sep 29 2023
Amber media