Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Konomi (KONO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KONO

Konomi là gì? Tìm hiểu về những điểm nổi bật của Konomi và thông tin chi tiết về tokenomics của KONO token ngay tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Feb 16 2021
Updated Apr 06 2023
Amber media