Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cần làm gì khi Trust Wallet gặp lỗi và không chuyển coin đi được?

Sẽ ra sao khi thị trường dump hoặc pump và anh em đang cần chuyển coin ra ngoài để giao dịch nhưng ví Trust gặp lỗi?
Published Dec 09 2020
Updated Oct 05 2023
4 min read
Amber media