Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Rainbow Bridge, AMM DEX và dự án Synthetics Assets, Stablecoin ra mắt

Bài viết này sẽ cập nhật những thông tin mới nhất và đánh giá về sự phát triển của nền tảng NEAR trong tuần 14/2021.
Published Apr 12 2021
Updated Oct 05 2023
5 min read
Amber media