Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEO Panorama No.1 - W12/2021: NEO 3.0 ra Testnet

Các cập nhật của NEO trong tuần 12/2021: NEO 3.0 ra testnet sau 5 bản preview, các ứng dụng cơ sở hạ tầng cho NEO 3.0 phát triển chóng mặt.
Published Mar 30 2021
Updated Oct 05 2023
7 min read
Amber media