Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Layer 2 đang bị định giá quá cao

Các layer 2 trên Ethereum đã đáp ứng nhu cầu của thị trường tới đâu và liệu chúng có bị định giá quá cao?
Amber avatar
Duy Nguyen
8 min read
Published Apr 08 2023
Updated Jun 21 2023
Amber media