Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lens Protocol là gì? Thông tin dự án social graphs và social media Web3

Tìm hiểu về Lens Protocol - Một mạng xã hội được cộng đồng nhắc với biệt hiệu “Aave ra mắt mạng xã hội” vì founder của Lens Protocol cũng chính là founder của Aave - dự án Lending ấn định cho kỷ nguyên DeFi 1.0 trên thị trường Crypto.
Amber avatar
vycao
Published Feb 16 2022
Updated Jul 06 2023
10 min read
Amber media

Related Posts