Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lightspeed raised $500M, Multicoin Capital announced new $430M fund

The Fundraising Spotlight series is a weekly series by the Coin98 Insight team that summarizes the top 10 most outstanding fundraising deals of the week.
Amber avatar
hieunguyen
8 min read
Published Jul 23 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media