Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MakerDAO làm nóng cuộc chiến stablecoin trên không gian DeFi

Stablecoin war - từ khóa không mới nhưng chưa bao giờ cũ, lại một lần nữa được nhắc đến trong những ngày qua.
Amber avatar
quangvo
11 min read
Published Feb 12 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media