Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Matrixswap là gì? Toàn tập thông tin về MATRIX Token

Matrixswap (MATRIX ) là một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung (Derivative DEX) trên Cardano và Polkadot với đòn bẩy lên đến 25x.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published May 28 2021
Updated Jul 20 2023
4 min read
Amber media

Related Posts