Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

MeanFi (MEAN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MEAN

MeanFi là gì? MeanFi là một dự án DeFi trong mảng DEX Aggregator của hệ sinh thái Solana, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin tokenomics của MeanFi token tại đây.
Amber avatar
longdinh
4 min read
Published Apr 04 2022
Updated Sep 20 2023
Amber media