Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Metal (MTL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MTL

Metal (MTL) là token được xây dựng theo tiêu chuẩn ERC-20 trên nền tảng Ethereum. MTL là token chính thức của ứng dụng Metal Pay.
Amber avatar
anh
5 min read
Published May 02 2019
Updated Sep 19 2023
Amber media