Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Metaverse vẫn là "cây hút tiền" với các thương vụ của Bullieverse, BuzzAr, Gemie

Điểm lại 10 thương vụ đầu tư nổi bật trong tuần 8/2022 cùng các thông tin cơ bản và mục tiêu phát triển của dự án.
Amber avatar
hieunguyen
Published Feb 26 2022
Updated Jul 11 2023
14 min read
Amber media

Related Posts