Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

mETH là gì? Hướng dẫn sử dụng Mirror App trên nền tảng Ethereum (ETH)

mETH là gì? mETH (hay ETH.mirror.finance) là website giúp stake các LP Token của Mirror Protocol lên Ethereum.
Amber avatar
cryptolover994
Published Mar 14 2021
Updated Jul 13 2022
5 min read
Amber media

Related Posts