Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mojito Markets là gì? Toàn tập về tiền điện tử MOJO

Mojito Markets là gì? Làm thế nào để sử hữu token MOJO, dự án IDO đầu tiên trên Aptos? Tìm hiểu thêm về đặc điểm, roadmap và đội ngũ dự án tại đây.
Amber avatar
LilYang
8 min read
Published Oct 20 2022
Updated Sep 24 2023
Amber media