thumbnail
NEAR hiện có 100 validator trên Mainnet với giá cho mỗi vị trí tương đương 64,000 NEAR.

Quá trình lựa chọn validator cạnh tranh của NEAR

Sau đợt kêu gọi cộng đồng đăng ký trở thành validator vào ngày 2/12/2021, NEAR đã nhận hơn 160 đơn ứng tuyển. Sau bản nâng cấp mới nhất, hiện NEAR cho phép tối đa 100 validator trên Mainnet và giảm giá cho mỗi vị trí còn 64,000 NEAR. 73 trong số 100 validator này đã tham gia validator pool bằng tiền của chính mình. Protocol chỉ có sẵn 27 suất cho việc xác thực nên quá trình lựa chọn vô cùng cạnh tranh.

Tại NEAR Foundation, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho các validator (người xác nhận), delegator (người ủy quyền), thành viên cộng đồng và nhóm xây dựng dự án. Vì lý do đó, chúng tôi đã mở đơn kêu gọi cộng đồng đăng ký trở thành validator với mục tiêu tăng số lượng validator bảo mật mạng và cải thiện sự phi tập trung.

Hoạt động xác thực bảo vệ môi trường

Hoạt động vận hành của NEAR không gây ảnh hưởng đến môi trường và NEAR đã được South Pole (công ty tư vấn tài chính carbon của Thụy Sĩ) cấp chứng nhận carbon trung tính. Vì lý do đó, chúng tôi yêu cầu các validator suy nghĩ về cách họ có thể bù đắp lượng khí thải carbon trong quá trình xác thực của mình và thông báo cho NEAR về những hoạt động có thể bù đắp CO2 mà họ thực hiện, chẳng hạn như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để vận hành các nút (node). 

Sinh thái là một tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn validator cho NEAR và những người xác thực đã từng thực hiện các bước để bù đắp lượng khí thải carbon đã được lựa chọn.

Ngoài ra còn có những tiêu chí tối thiểu khác để một người đủ điều kiện trở thành validator, chẳng hạn như giữ hoa hồng ở mức 7% và duy trì thời gian hoạt động cao trên node testnet hoặc node mainnet. Nếu các ứng viên không đáp ứng những điều kiện trên, tổ chức sẽ truất quyền của họ và giao cho một validator khác.

Tăng số lượng validator trong tương lai

Đối với những ứng viên không được chọn trong vòng này, sẽ có nhiều cơ hội khác trong tương lai để tham gia vào Hệ sinh thái NEAR.

NEAR Protocol sẽ giới thiệu một loại validator mới, Chunk-Only Producer, vào giữa năm 2022 để đẩy mạnh thêm sự phi tập trung trên NEAR và tăng số lượng validator trên Mainnet từ 100 lên 300.

Đối với những người muốn tham gia vào Chunk-Only Producer, vui vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Một cách khác để giúp bảo mật mạng là thông qua Open Shards Alliance. Open Shards Alliance (OSA) và mạng GuildNet đã là một hiệp hội (guild) hệ sinh thái kể từ khi NEAR ra mắt Mainnet. Đó là ngôi nhà dành cho những validator, những người muốn trở thành một validator trong tương lai và những nhà phát triển mới tham gia vào hệ sinh thái.                             

Các ý tưởng được thúc đẩy trong OSA và thường được chuyển thành dự án riêng. OSA bao gồm những người đam mê kỹ thuật, admin và các dev.

avatar
NEAR Protocol
icon
iconicon
Comment

You need toorto comment