Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEAR đầu tư 100 triệu đô cho các dự án Metaverse, Gaming và NFT trên hệ sinh thái

Các đối tác quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và NEAR đã chi đến 100 triệu đô vào các dự án gaming và metaverse trong hệ sinh thái.
Amber avatar
support
Published Nov 16 2021
Updated Jan 17 2024
11 min read
Amber media

Related Posts