Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

FDV của REF đạt 80 triệu đô | Dòng tiền đang chảy vào hệ sinh thái Near?

Cập nhật nổi bật trong hệ NEAR tuần 30/2021: FDV REF đạt 80 triệu đô, Pulse thu nạp Stake GG. Liệu dòng tiền đang chảy vào hệ sinh thái NEAR?
Published Aug 05 2021
Updated Sep 26 2023
7 min read
Amber media

Related Posts