Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEAR sử dụng giải pháp Oracle từ Band - Giúp kết nối Defi trên Near với Off-chain Data

Mục tiêu của NEAR khi sử dụng Oracle: Tạo ra thế giới con người có toàn quyền kiểm soát “Money, Data and power of Governance”.
Published Mar 18 2021
Updated Apr 08 2023
5 min read
Amber media