Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEAR tại ETHDenver: Cùng xây dựng tương lai Multi-chain

Đây chính là thời điểm trong năm mà những người xây dựng Web Mở đi đến lâu đài Web3 ở Denver, Colorado. Sự kiện ETHDenver đang diễn ra (15-20/2) và cộng đồng NEAR sẽ có mặt ở đó để cùng các nhóm khác xây dựng một tương lai multi-chain (đa chuỗi).
Amber avatar
support
5 min read
Published Feb 15 2022
Updated Jan 17 2024
Amber media