Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NFT trên NEAR: Nghệ thuật, gaming và thực phẩm

Các nhà phát triển đang tận dụng NFT trên NEAR để tạo các cửa hàng cho nghệ sĩ, nền tảng chơi game mạnh mẽ, phát hành nhạc và tài trợ cho các trang trại thẳng đứng trong nội đô. Và đó chỉ mới là khởi đầu.
Amber avatar
support
8 min read
Published May 19 2022
Updated Mar 02 2023
Amber media