Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thực hư việc OpenSea bị tấn công & Các tips bảo mật từ chuyên gia

Bài viết tóm tắt sự kiện OpenSea bị tấn công dẫn đến việc mất khá nhiều NFT, cũng như góc nhìn từ cá nhân và chuyên gia thông qua việc này.
Amber avatar
vycao
Published Feb 21 2022
Updated Apr 06 2023
17 min read
Amber media

Related Posts