Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Origin hợp tác với Chainlink hỗ trợ OUSD

Origin vui mừng thông báo tích hợp Chainlink Oracles và Chainlink hiện là bên cung cấp nguồn cấp dữ liệu giá theo thời gian thực cho OUSD.
Published Mar 29 2021
Updated Oct 05 2022
9 min read
Amber media