Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ouro Finance (OGS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử OGS

Ouro Finance là một dự án làm về Algo Stablecoin. Vậy stablecoin này có gì nổi bật? Tìm hiểu về tokenomics của OGS token ngay!
Amber avatar
hangduong
4 min read
Published Dec 07 2021
Updated Jul 19 2023
Amber media