Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Paralink: Mảnh ghép về Oracle trên Polkadot

Tại sao lại chọn Polkadot mà không phải hệ sinh thái khác? Điểm nổi bật của Paralink là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Mar 11 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media