Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đối tượng mục tiêu - Tiêu chí quyết định lợi nhuận của dự án

Nói một cách đơn giản, xây dựng một dự án cũng giống như anh em đang đầu tư, không xác định được đối tượng mục tiêu thì không khác gì đầu tư mà không có một đích đến. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Published Dec 10 2020
Updated Jul 05 2023
5 min read
Amber media