Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hoạt động Rari Capital (RGT) và nút thắt chưa gỡ bỏ

Bài viết sẽ phân tích cơ chế của từng giao thức bên trong Rari Capital, thông tin Tokenomics và cách dự án capture value cho RGT.
Amber avatar
hieunguyen
Published Jun 30 2021
Updated Apr 11 2023
21 min read
Amber media

Related Posts