Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On-chain Microscope 1Inch (1INCH) | Có phải ai cũng xả Airdrop?

1Inch bỏ ra một lượng lớn token nhằm Airdrop cho người dùng tận 2 lần. Vậy số token đó hiện giờ đang làm gì, ở đâu?
Amber avatar
Khang Kỳ
5 min read
Published Apr 04 2021
Updated Dec 21 2023
Amber media