Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Bitcoin (BTC) #03 - Bao giờ BTC mới vào đợt tăng trưởng mới?

Phân tích dữ liệu on-chain tuần 25 cho thấy lực bán BTC trên các sàn vẫn còn nhiều, nếu muốn giá Bitcoin tăng trưởng trở lại thì số liệu này cần phải giảm đi.
Published Jun 27 2021
Updated Jul 06 2023
10 min read
Amber media

Related Posts