Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích On-chain Keeper Network (KP3R) - Chờ đợi sự tăng trưởng

Trong bối cảnh giá Token KP3R không biến động nhiều thì các Holders đang làm gì? Cùng tìm câu trả lời qua các dữ liệu On-chain của Keeper Network.
Amber avatar
ducdinh
10 min read
Published Apr 17 2021
Updated Aug 24 2022
Amber media