Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On-chain Microscope Origin Protocol (OGN) #2 | Team dự án đã bán OGN?

Tình hình hiện tại của các OGN holder như thế nào, có “xập xình” như cách BTC đang đối xử với anh em? Cùng phân tích on-chain OGN để tìm câu trả lời.
Published May 27 2021
Updated Sep 29 2023
8 min read
Amber media