Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bài học từ Web2 dành cho công nghệ AI

Để ngăn chặn rủi ro “hủy diệt nhân loại” của AI đối với nhân loại, chúng ta cần sự đổi mới trong quản lý tập trung và mã nguồn mở thông qua giao thức blockchain và Web3 thay vì hệ thống tập trung vốn có của Web2.
Amber avatar
vuongdt
9 min read
Published Apr 28 2023
Updated Sep 29 2023
Amber media