Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Podcast #04: Tại sao bạn cần một watchlist trong thị trường Crypto?

Tại sao các coin lại tăng trưởng nối tiếp nhau? Làm thế nào để tìm được các coin chưa bay? Watchlist sẽ giúp bạn giải quyết được các vấn đề trên.
Published Apr 20 2021
Updated Jul 11 2023
9 min read
Amber media