Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon Network mua lại Hermez Network với giá $250M

Nổi bật trên hệ Polygon tuần 32/2021: Polygon Network mua lại Hermez Network với giá $250M, NFT Gaming trên Polygon phát triển tốt.
Amber avatar
vinhvo
Published Aug 16 2021
Updated Apr 01 2023
4 min read
Amber media

Related Posts