Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Quickswap (QUICK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử QUICK

Quickswap là một AMM (tương tự Uniswap) trên Polygon. Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của Quickswap và tokenomics của QUICK tại đây.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Mar 01 2021
Updated Apr 06 2023
Amber media