Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polymarket là gì? Cây đại thụ trong thị trường dự đoán trên Polygon

Polymarket là thị trường dự đoán hoạt động trên Polygon, cho phép người dùng dự đoán những sự kiện xung quanh. Tìm hiểu về Polymarket và cơ chế hoạt động của dự án trong bài viết nhé!
Amber avatar
vytran
6 min read
Published Apr 28 2023
Updated Jun 21 2023
Amber media