Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polynomial Protocol là gì? Trading phái sinh trên Synthetix

Polynomial Protocol là giao thức về DeFi Derivatives với các sản phẩm về Derivatives DEX và DeFi Options Vault trên Optimism. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Polynomial, cánh tay của Synthetix!
Amber avatar
vytran
9 min read
Published Apr 23 2023
Updated Sep 29 2023
Amber media