thumbnail
Polynomial Protocol là giao thức về DeFi Derivatives với các sản phẩm về Derivatives DEX và DeFi Options Vault trên Optimism. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Polynomial, cánh tay của Synthetix!

Polynomial Protocol là gì?

Polynomial Protocol là giao thức về DeFi Derivatives với các sản phẩm về Derivatives DEX và DeFi Options Vault trên Optimism (sẽ được giải thích chi tiết bên dưới).

Polynomial cũng là một phần trong hệ sinh thái Synthetix Protocol. Bạn có thể tìm hiểu về Synthetix là gì tại đây

polynomial

Polynomial Website: https://www.polynomial.fi

Sản phẩm & doanh thu của Polynomial Protocol

Sản phẩm của Polynomial

Polymial Protocol hiện đã phát triển các sản phẩm chính như sau: Polynomial Swap, Polynomial Trade và Polynomial Earn Vaults.

1. Polynomial Swap 

Polynomial Swap là nơi để người dùng giao dịch token trên Optimsim, đặc biệt là các synthetic assets (sETH, sUSD, sBTC…) của Synthetix Protocol. Với các tài sản không phải là synthetic asset (như USDT, USDC, DAI, ETH…), thanh khoản sẽ được tổng hợp thông qua 1Inch để người dùng thực hiện giao dịch. 

polynomial swap

Giao diện hoán đổi của Polynomial Swap Website: https://swap.polynomial.fi

2. Polynomial Trade

Polynomial Trade là sàn giao dịch phái sinh phi tập trung hỗ trợ giao dịch cơ sở và phái sinh. Người dùng tại Polynomial có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 25x với nguồn thanh khoản dồi dào từ nhiều cặp giao dịch trên sàn. 

polynomial trade

Giao dịch phái sinh trên Polynomial Trade

Vì được xây dựng trên Synthetix Protocol, mỗi lệnh giao dịch trên Polynomial Trade sẽ lấy thanh khoản đối ứng từ các SNX stakers, hay nói cách khác, các SNX stakers sẽ là người cung cấp thanh khoản trên Polynomial Trade. Do đó, theo mô hình hoạt động của Synthetix, họ cũng sẽ là người được hưởng phí giao dịch trên sàn. 

Khối lượng giao dịch tích lũy trên Polynomial Trade đạt gần 60 triệu USD, với lượng giao dịch hàng ngày giao động khoảng 1 - 5 triệu USD. 

polynomial trade

Số liệu thống kê về Polynomial Trade

3. Polynomial Earn Vaults

Polynomial Earn Vaults là sản phẩm DeFi Options Vault (DOV) với chức năng tự động thực hiện các chiến lược đầu tư vào tài sản options cho người dùng.

Để hiểu về Polynominal Earn Vaults, người dùng cần hiểu đơn giản về khái niệm Options và DeFi Options Vault, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông qua hai bài viết sau đây: 

Đọc thêm: 

Với bối cảnh trong bài viết này, Coin98 Insights sẽ lấy một ví dụ đơn giản để minh họa cơ chế hoạt động của hợp đồng quyền chọn trong crypto. 

 • Giả sử bạn A mua một hợp đồng quyền chọn mua (Call Option), hợp đồng này giúp A có quyền mua ETH với giá $2000 (strike price) sau một năm. 
 • Sau một năm, có hai trường hợp xảy ra: 
  • Nếu giá ETH > 2000: Bạn A sẽ thực hiện quyền chọn mua của hợp đồng, mua ETH với giá 2000 và bán ETH ngoài thị trường với giá > 2000, A thực hiện hợp đồng, trả phí (premium) cho người bán và A hưởng phần chênh lệch giá. 
   → Trường hợp này người bán hợp đồng cho A sẽ lỗ. 
  • Nếu giá ETH < 2000: Bạn A không thực hiện quyền chọn mua ETH vì giá ETH = 2000 lúc này cộng với tiền phí premium đang cao hơn so với việc mua ngoài thị trường. Vì vậy A chỉ cần trả phí mua hợp đồng cho người bán. 
   → Trường hợp này người bán hợp đồng cho A được hưởng phí premium.
 • Hợp đồng quyền chọn bán (Put Option) cũng sẽ hoạt động tương tự. 

Sau khi đã hiểu về Options, mô hình hoạt động cơ bản của DOVs trong Polynomial Earn Vaults sẽ diễn ra như sau:

 • Đầu tiên, người dùng sẽ gửi tài sản của mình vào trong Vaults của Polynomial.
 • Sau đó Polynomial sẽ sử dụng tài sản trong Vault này để tạo ra các hợp đồng quyền chọn (Write Options) theo các chiến lược khác nhau và bán cho Lyra Protocol (Lyra cũng là một dự án về Options AMM trong hệ sinh thái của Synthetix). Các Vaults này sẽ được thiết kế các chiến lược đầu tư sao cho tối ưu nhất và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. 
 • Lượng phí mà Vault thu được (phí premium) sẽ được sử dụng để tái đầu tư và tạo ra nguồn thu nhập thu động cho người dùng. 

Tóm lại, việc gửi tài sản vào Polynomial Vault nghĩa là bạn sẽ trở thành bên bán hợp đồng quyền chọn cho người khác (Writer). Polynomial sẽ là người thay bạn tạo ra các hợp đồng quyền chọn đó theo những chiến lược khác nhau để bán và thu về phí Premium. 

Lượng phí lúc này sẽ được đưa lại về Vault và tái đầu tư tiếp.  

polynomial earn

Các chiến lược hiện có trên Polynomial. Website: https://earn.polynomial.fi

Hiện trên Polynomial Earn Vault đang có tổng cộng 3 Vaults đang hoạt động, gồm 

 • 2 vault về Call Selling: Tổng cộng đang có hơn 250 nghìn USD của người dùng đầu tư vào.
 • 1 vault về Put Selling: Tổng cộng có gần 340 nghìn USD của người dùng đầu tư vào. 

Có thể thấy các nhà đầu tư chủ yếu đang có xu hướng lựa chọn đầu tư vào các chiến lược về Put Selling do Polynomial cung cấp. 

Doanh thu của Polynominal Protocol

Polynomial Protocol sẽ thu phí từ các hoạt động sau: 

 • Polynomial Trade: 
  • Lệnh thường: Thu 0.1 - 0.05% tùy thuộc vào tình hình thanh khoản. Ngoài ra sẽ thu thêm $2 phí cố định cho mục Keeper Deposit (Keeper bots để thực hiện giao dịch)
  • Lệnh giới hạn (limit orders): Phí tương tự lệnh thường, tuy nhiên sẽ thu thêm $2 phí cố định cho Limit Keeper Deposit và 0.03% trên khối lượng giao dịch. 
 • Polynomial Earn Vault: Với sản phẩm này, Polynomial sẽ thu phí như sau: 
  • 10% performance fee (lấy trên phí Premium nếu chiến lược đầu tư của các Vault hiệu quả)
  • Phí rút tài sản khỏi Vault nếu các hợp đồng option trong vault chưa đáo hạn (Withdrawal fee)

Điểm nổi bật của Polynomial Protocol

Chức năng Smart Wallets

Polynomial áp dụng các ví là hợp đồng thông minh (smart contract wallet), cho phép người dùng tự điều chỉnh các thông số và luật lệ mình muốn cho ví đó để tăng tính minh bạch và khả năng bảo mật cho tài khoản của người dùng. 

Ngoài ra smart contract wallet còn cho phép người dùng tự cài đặt các thông số nâng cao áp dụng thẳng vào trong hợp đồng thông minh như lệnh limit, lệnh stoploss, take profit… 

polynomial

Chức năng Smart Wallet trên Polynomial

Nằm trong hệ sinh thái Synthetix Protocol

Ngoài ra, Polynomial Protocol cũng là một phần trong hệ sinh thái của Synthetix khi sử dụng các đồng sUSD, sETH, sBTC… để thiết kế chiến lược vault của mình. Synthetix là một trong những dự án nổi tiếng và lâu đời trong thị trường DeFi. Hiện tổng lượng TVL của Synthetix đang gần 430 triệu USD, đứng thứ 24 trên toàn bộ các dự án DeFi trong thị trường crypto. 

Token của Polynomial Protocol là gì? 

Polynomial Protocol không có token riêng. Dự án là một phần của hệ sinh thái Synthetix Protocol, giao thức Synthetix đã có token riêng là SNX. 

Roadmap & cập nhật 

Hành trình phát triển của Polynomial Protocol được tóm tắt như sau: 

 • Tháng 10/2021: Thành công gọi vốn vòng Pre-Seed Round số tiền 1.1 triệu USD. 
 • Tháng 3/2022: Ra mắt Polynomial Earn Vault. 
 • Tháng 8/2022: Cập nhật phiên bản V2 của Polynomial Earn Vault. 

Đội ngũ dự án 

Polynomial Protocol được sáng lập và vận hành bởi ba thành viên nòng cốt gồm: Mubaris, Salman và Gautham, đều là founder của dự án. Cả ba đều là là lập trình viên blockchain đến từ Ấn Độ và đến từ cùng trường đại học Indian Institute Of Information Technology Allahabad.

polynomial team

Đội ngũ sáng lập của Polynomial Protocol

Nhà đầu tư & đối tác 

Nhà đầu tư và các vòng gọi vốn

Ngày 20/10/2021, Polynomial Protocol đã thành công gọi vốn vòng Pre-Seed Round với số tiền 1.1 triệu USD. Vòng này được dẫn đầu bởi quỹ Archetype cùng với Genblock Capital và Caballeros Capital, trong đó còn có sự góp mặt của các nhà đầu tư thiên thần là các founder và CEO của nhiều quỹ và dự án nổi bật trên thị trường như Pantera Capital, Quanstamp, InstaDapp…

polynomial investor

Nhà đầu tư của Polynomial Protocol

Đối tác

Một số đối tác của Polynomial có thể kể đến như: 

 • Portal Bridge: Cross-chain Bridge, Portal cung cấp trải nghiệm liền mạch cho người dùng khi cho phép deposit tài sản trực tiếp từ Ethereum vào các Vault trên Polynomial (ở Optimism). 
 • Synthetix: Dự án về tài sản tổng hợp, Polynomial Vault sẽ sử dụng các tài sản tổng hợp của Synthetix để vận hành các chiến lược đầu tư Options trên nền tảng. 

Dự án tương tự

Một số dự án tương tự Polynomial Protocol phân loại theo đặc tính có thể kể đến như: 

 • DEX & Derivatives: Gains Network, GMX, dYdX…
 • DeFi Options Vault (DOV): Katana, Ribbon, StakeDAO, Thetanuts…
icon
iconicon
Comment

You need toorto comment