HomecaretCoins & Tokens

Token Explanation | Polyzap Finance (PZAP) | Toàn tập về tiền điện tử PZAP

Đăng bởi Vinh Vo vào 11 tháng 5 2021

Polyzap Finance (PZAP) là gì?

Polyzap Finance (PZAP) là một Native AMM và Yield Farming platform được xây dựng trên Polygon. Ngoài hai tính năng cơ bản trên, dự án còn cung cấp nhiều tính năng khác: Gaming (king of zap, Wheel of zap), Zap Lottery, IFO,...

Điểm nổi bật của Polyzap Finance (PZAP)

Concept chính của Polyzap là tạo ra nhiều sản phẩm, khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm bằng cơ chế lạm phát token, mục tiêu là thu hút được nhiều TVL vào AMM của Polyzap platform. Phí thu được từ các sản phẩm của Polyzap Finance sẽ dùng để buy back PZAP & burn với mục tiêu là cân bằng cung cầu của PZAP, giúp giá ổn định hơn.

Các tính năng hiện tại đã live trên Polyzap Finance:

 • Yield Farming: Kiếm PZAP bằng cách staking LP Token hoặc trả ít phí (4%) để tham gia staking pool. Tìm hiểu thêm về Yield Farming tại đây.
 • AMM: Sản phẩm tương tự như các AMM tiêu chuẩn như Uniswap V2.
 • King of Zap: Gaming dựa trên PZAP token, người dùng cần có PZAP token để chơi, một phần phí thu được từ trò chơi sẽ bị burn khỏi lưu thông.

Các tính năng sắp ra mắt trên Polyzap Finance (PZAP):

 • Zap Lottery.
 • Wheel of Zap.
 • Auto Compound Vaults.
 • Một phần phí thu được từ AMM có thể được sử dụng để mua lại PZAP theo định kỳ trên thị trường.
 • IFO.

Anh em chưa hiểu IFO là gì? Cơ chế hoạt động của IFO ra sao? Liệu IFO có gì khác với IDO? Bài viết sau sẽ giúp anh em giải đáp các thắc mắc trên: Initial Farm Offerings (IFO) trên PancakeSwap là gì?

Thông tin Token Polyzap Finance (PZAP)

Key Metrics Polyzap Finance (PZAP)

 • Token Name: PZAP Token.
 • Ticker: PZAP.
 • Blockchain: POS chain (polygon).
 • Block time: 2.1s - 2.5s
 • Token Standard: ERC20
 • Contract: 0xeb2778f74E5ee038E67AA6c77f0F0451ABd748FD
 • Token type: Governance + Utility.
 • Total Supply: 21,000,000 PZAP
 • Circulating Supply: 248,639 PZAP (11, May 2021).

Token Allocation

Initial Supply của Polyzap Finance là 205,000 PZAP:

 • Token Sale: 200,000 PZAP.
 • Initial liquidity: 5,000 PZAP.

Lạm phát hiện tại của mạng là 1 PZAP/block:

 • 90% được phân chia cho các yield farming pool + staking pool và các sản phẩm trong tương lai của Polyzap.
 • 10% sẽ được gửi đến địa chỉ của nhà phát triển (partnership & developer funds).

Token Sale

Polyzap Finance là đã tiến hành bán 200,000 PZAP với gián 5MATIC = 1 PZAP.

Token Release Schedule

100% PZAP token sale và Farming sẽ lưu hành 100%, không có khóa token.

Token Use Case

 • Yield farming Reward: PZAP được dùng làm phần thưởng để khuyến thích thanh khoản hoặc khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm của Polyzap Finance.
 • Buyback & burn: Platform Fees cho một số các sản phẩm của Polyzap được dùng để mua lại PZAP trên AMM và burn khỏi lưu thông.
 • Governance (sẽ được thực hiện ở giai đoạn sau): PZAP holders có thể tham gia voting các đề xuất trên mạng.

Cách kiếm và sở hữu PZAP Token

Hiện tại có 2 cách để người dùng có thể sở hữu PZAP:

 • Tham gia farming (farming pool + staking pool).
 • Mua PZAP trên các sàn giao dịch.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch PZAP Token

Lưu trữ PZAP trên ví Coin98 Wallet

PZAP là token được tạo ra trên POS chain (Polygon), Coin98 Wallet hiện chưa hỗ trợ chain này.

Hiện tại người dùng có thể lưu trữ PZAP trên các ví hỗ trợ POS chain như Metamask.

Giao dịch PZAP

Hiện tại, người dùng có thể giao dịch PZAP trên AMM của Polyzap tại đây.

Roadmaps & Updates

Q2 - Q3/2021

 • Zap Lottery.
 • Wheel of Zap.
 • Auto Compound Vaults.
 • một phần phí thu được từ AMM có thể được sử dụng để mua lại PZAP theo định kỳ trên thị trường.
 • Initial Farm Offerings (IFO).

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating...

Nhà đầu tư

Updating...

Đối tác

 • Thunder Swap Finance - AMM & Yield farming platform trên BSC.
 • Polygon - Ethereum layer 2.

Similar projects

 • Pancake.
 • Polywhale.

Website dự án: Polyzap Finance

#PZAP #Polyzap #Polygon #AMM #Matic

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto từ đầu để có kiến thức nền tảng?

Học tại đây

Vinh Vo

If you want get more, you become More!

back to top