Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Prime Broker là gì? Cách Prime Broker hoạt động

Nhằm giúp các quỹ phòng hộ (hedge fund) và quỹ đầu tư lớn đầu tư vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách an toàn và dễ dàng, Prime Broker đã xuất hiện.
Amber avatar
thanhuyen.c98
7 min read
Published Aug 30 2022
Updated Feb 07 2023
Amber media