Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Protocol Controlled Value (PCV) là gì? Lời giải cho bài toán Liquidity

Protocol Controlled Value (PCV) là gì? Vấn đề về thanh khoản trong DeFi đang diễn ra như thế nào? PCV sẽ giải quyết bài toán thanh khoản này ra sao?
Amber avatar
vinhvo
11 min read
Published Nov 20 2021
Updated Apr 12 2023
Amber media