Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Protocol trong Crypto là gì? Đặc điểm và ứng dụng của Protocol

Bài viết giúp người dùng hiểu thêm về định nghĩa, đặc điểm của Protocol. Đồng thời phân biệt Internet Protocol và Crypto Protocol.
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Mar 30 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media