Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Blockchain Platform là gì? Đặc điểm và ứng dụng

Blockchain Platform là các dự án làm về nền tảng Blockchain, cho phép các developer có thể lập trình trên đó để tạo ra các Dapp khác. Tìm hiểu thêm về Blockchain Platform tại đây.
Amber avatar
Khang Kỳ
9 min read
Published Nov 02 2020
Updated Jan 15 2024
Amber media