Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Pundi X (NPXS) là gì? Phỏng vấn Penko Wan cùng Grace Phạm

Pundi X (NPXS) là gì? Cùng Grace Phạm phỏng vấn Phó Giám Đốc của Pundi X - bà Penko Wan về những vấn đề xoay quanh những vấn đề về dự án PundiX.
Amber avatar
jane
6 min read
Published Jun 06 2019
Updated Nov 29 2022
Amber media