Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ren Protocol 2021 - Tiềm năng & cơ hội mở rộng multi-chain DeFi sau khi về tay Sam SBF của FTX

So sánh với WBTC với vốn hoá 8 tỷ USD (đối thủ trực tiếp của REN) thì con số của renBTC đạt được vẫn còn khá nhỏ. Vậy lý do là gì?
Published Mar 26 2021
Updated Apr 11 2023
21 min read
Amber media

Related Posts